Stiri
Misiune economica la AUDI HUNGARIA Zrt
23 Apr 2018 12:12 - Super User

Asociatia Economica Germano-Romana pentru Regiunea de Nord Vest impreuna cu Asociatia Camera Mestesu [ ... ]

EXPO FABRICAT IN SATU MARE 2018
21 Mar 2018 13:43 - Super User

    Asociația Economică Româno-Germană Satu Mare în parteneriat cu Camera [ ... ]

Acord de parteneriat
21 Mar 2018 12:22 - Super UserAcord de parteneriat

Camera Mestesugarilor, alaturi de alte organizatii patronale si profesionale din judetul Satu Mare [ ... ]

Rezumat al şedintei lărgite a Consiliului director...
19 Feb 2018 10:50 - Super UserRezumat al şedintei lărgite a Consiliului director al Camerei Mesteşugarilor

La sediul ACM in data de 16.02.2018 a avut loc sedinta largita a Consiliului Director al ACM, cu urm [ ... ]

Business and Local Community 2018
15 Feb 2018 14:19 - Super UserBusiness and Local Community 2018

Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest și Asociația Camera Meșt [ ... ]

Other Articles

STATUTUL Asociaţiei "Camera meşteşugarilor"

Subsemnaţii

1) Fundaţia Sătmăreană şi Transilvania de Nord de Cooperare Internaţională, cu sediul în 440073 Satu Mare, str. Fragilor Nr. 1, jud. Satu Mare;

2) Asociaţia Consult Scolari, cu sediul în Satu Mare, str Aurel Vlaicu, nr 78,  jud Satu Mare;

3) Fundaţia Hans Lindner, cu sediul în Satu Mare, str Ceahlăului, nr 38, jud Satu Mare;

4) S.C. AUTONET IMPORT S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Aurel Vlaicu, nr 78, jud Satu Mare;

5) S.C. LAURA 2000 S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Lucian Blaga, nr 109, jud Satu Mare;

6) S.C. POSZET S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Bujorului, nr 52, jud Satu Mare;

7) S.C. MARK MANUFAKTUR S.R.L., cu sediul în Satu Mare, b-dul Cloşca, nr 77/A, jud Satu Mare;

8) S.C. AMIK S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Maramureş, nr 32, jud Satu Mare;

9) S.C. GER BOG S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Dariu Pop, nr 1/A, jud Satu Mare;

10) S.C. TRIPON FASHION S.R.L.,cu sediul în Satu MAre, str Retezatului, nr 24, jud Satu Mare;

11) S.C. DAL X EXPERT S.R.L., cu sediul în Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu,nr 9, jud Satu Mare;

12) S.C. MAURER S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Careiului, nr 10, ap 36, jud Satu Mare;

13) S.C. BOCONS S.R.L., cu sediul în Satu Mare, b-dul Independenţei, bl UH33, ap. 6, jud Satu Mare;

14) S.C.ERDFA COMPANY S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Haşdeu, nr 9, ap. 2, jud Satu Mare;

15) S.C. SCHWABEN MOLKEREI S.R.L., cu sediul în Carei, str Armata Română, nr 81, jud Satu Mare;

16) S.C. FANTEZIA DÉCOR S.R.L., cu sediul în Satu Mare, aleea Ipoteşti, nr 9, ap 70, jud Satu Mare;

17) S.C. NEPTUN COMPANY S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str Toamnei, nr 16, jud Satu Mare;

18) S.C. STEIGER S.R.L., cu sediul în Carei, str Gheorghe Sincai, nr 24, jud Satu Mare

am hotărât crearea Asociaţiei "Camera meşteşugarilor" în condiţiile stabilite în prezentul Statut.

 

 

Cap. I: Dispoziţii Generale

Art. 1

Asociaţia "Camera meşteşugarilor" este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000 şi are personalitate juridică.

Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv şi al prezentului Statut.

Asociaţia se constituie pe durată nelimitată.

Sediul Asociaţiei este în 440073 Satu Mare, str. Fragilor nr 1, jud Satu Mare.

 

Cap. II: Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art. 2

Scopul asociaţiei îl constituie reprezentarea şi protejarea intereselor economice, profesionale, juridice ale membrilor întreprinzători (meşteşugari şi mici industriaşi), susţinerea acestor activităţi sub diferite forme potrivit obiectivelor cuprinse în prezentul statut. Asociaţia va organiza activităţi de reciclare, perfecţionare, reconversie profesională, în colaborare cu instituţii autorizate în acest scop. Asociaţia va acorda, de asemenea, asistenţă economică, juridică, tehnică persoanelor fizice sau juridice în domeniul producţiei, serviciilor şi comerţului.

Art. 3

Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

- reprezentarea şi protejarea intereselor economice, profesionale, sociale ale întreprinderilor meşteşugăreşti si celor cu profil asemănător - prestări servicii, comerţ, mica industrie;

- acordarea de consultanţă profesională, economică, financiară (impozite, declaraţii venit, obţinerea avantajoasă de credite), comercială, meşteşugarilor şi întreprinderilor mici;

- participarea activă la obţinerea de informaţii de interes pentru meşteşugari. Asigurarea şi organizarea de cursuri de perfecţionare şi de maiştrii în diferite meserii, sprijinirea organizării pregătirii practice pentru meserii solicitate în unităţi şcolare sau unităţi economice dotate la nivelul tehnic actual;

- organizarea de seminarii, cursuri în domeniul managementului, marketingului, relaţiilor de muncă cu întreprinzătorii;

- organizarea de expoziţii, târguri, organizarea participării la diferite târguri, şi/sau manifestări internaţionale în domeniu;

- sprijin în activitatea de invenţii, inovaţii, raţionalizări. Asistenţă tehnică la brevetarea, patentarea, înregistrarea invenţiilor şi mărcilor;

- întărirea cooperării transfrontaliere în domeniul de schimburi comerciale, know how cu firme din ţările vecine;

- alte activităţi neîncadrate îin nici una din activităţile mai sus amintite: întocmirea de cereri, contestaţii, acte, reprezentarea în faţa autorităţilor, a întreprinderilor meştesugăreşti, informarea acestora referitor la plata taxelor şi impozitelor, precum şi în ceea ce priveşte modificările legislative,ordonanţe, normative în legătură cu activitatea acestora ;

- sprijinirea unor acţiuni culturale, sociale, de învăţămînt, de interes comunitar în general.

 

Cap. III: Membrii Asociaţiei - moduri de dobândire şi pierdere a calităţii de membru

Art. 4

Pot deveni membrii asociaţi ai Camerei meşteşugarilor persoane fizice sau juridice, meşteşugari sau întreprinderi mici, asociaţii sau fundaţii care doresc să fie reprezentate şi să beneficieze de serviciile Camerei, care însuşesc prevederile statutului şi sprijină activitatea Asociaţiei.

Art. 5

Calitatea de membru asociat se conferă de către Adunarea Generală a Asociaţiei.

Propunerea trebuie să vină din partea a cel puţin un membru al Camerei meşteşugarilor şi trebuie să fie acceptată atât de către persoana fizică sau juridică propusă, cât şi de către Adunarea Generală a Camerei Meşteşugarilor.Aceste persoane fizice sau juridice vor fi înscrise in registrul Camerei meşteşugarilor a judeţului Satu Mare, vor achita obligaţiile stabilite şi vor beneficia de dreptul de a alege şi a fi ales, beneficiind de asemenea şi de serviciile Camerei.

Art. 6

Pierderea calităţii de membru asociat al Asociaţiei are loc prin:

a) încetarea existenţei persoanei juridice;

b) renunţarea la calitatea de membru;

c) decesul persoanei fizice;

d) condamnare penală a persoanei fizice;

e) excludere pentru activitate desfăşurată contrar intereselor Asociaţiei;

Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se constată sau se decide de către Adunarea Generală a reprezentanţilor.

 

Cap. VIII: Dispoziţii comune şi finale

Art. 35

Asociatia are sigiliu şi însemne proprii.

Art. 36

Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu îndeplinirea reglementărilor legale.

Art. 37

Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 38

 

Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori ai Camerei Meşteşugarilor în şedinţa Adunării Generale de constituire a Asociaţiei din data de 05.12.2007

Share
POSDRU 134422
  • Pentru proiectul POSDRU/141/5.2/G/ ID 134422 Dezvoltarea Resurselor UMane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare vizitati: http://drum. consultingage.ro
POSDRU 88754
Our objectives

1. COUNSELLING 

  • providing professional technical, economic, financial, legal counselling
  • market research information
  • organizing exhibitions and fares; organizing participation at fares and other national and international events

 2. TRAINING 

  • organizing seminars, courses of qualification and personnel development for adults
  • creating the appropriate conditions for business meetings, technology transfer, knowledge and experience sharing and other events

 3. REPRESENTATION

  • representation and protection of the interests of the craftsmen and traders and small businesses entrepreneurs in dealing with the authorities
  • strenghthening and maintenance of trustworthiness relying on basic values, like the fairness and honour of the present-day craftsmen
  • promoting cross border co-operation

free counters