Stiri
Misiune economica la AUDI HUNGARIA Zrt
23 Apr 2018 12:12 - Super User

Asociatia Economica Germano-Romana pentru Regiunea de Nord Vest impreuna cu Asociatia Camera Mestesu [ ... ]

EXPO FABRICAT IN SATU MARE 2018
21 Mar 2018 13:43 - Super User

    Asociația Economică Româno-Germană Satu Mare în parteneriat cu Camera [ ... ]

Acord de parteneriat
21 Mar 2018 12:22 - Super UserAcord de parteneriat

Camera Mestesugarilor, alaturi de alte organizatii patronale si profesionale din judetul Satu Mare [ ... ]

Rezumat al şedintei lărgite a Consiliului director...
19 Feb 2018 10:50 - Super UserRezumat al şedintei lărgite a Consiliului director al Camerei Mesteşugarilor

La sediul ACM in data de 16.02.2018 a avut loc sedinta largita a Consiliului Director al ACM, cu urm [ ... ]

Business and Local Community 2018
15 Feb 2018 14:19 - Super UserBusiness and Local Community 2018

Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest și Asociația Camera Meșt [ ... ]

Other Articles

Despre meşteşugari şi meşteşuguri în judeţul Satu Mare

Judeţul Satu Mare este un judeţ cu o istorie veche de peste 1000 de ani, mărturie fiind documente cu o vechime considerabilă. Datorită privilegiilor economice şi comerciale primite de Satu Mare începând cu secolul al XIII-lea,  un mare număr de documente atestă dezvoltarea în judeţ a meşteşugurilor şi comerţului, Satu Mare fiind un important centru al breslelor meşteşugăreşti. La momentul înfiinţării breslelor, oraşul Satu Mare era împărţit în 2 regiuni - Satu Mare şi Mintiu, breslele constituindu-se în cele 2 regiuni la date diferite. Astfel, în regiunea Satu Mare breasla curelarilor a fost înfiinţată în anul 1513, breasla croitorilor - 1525, breasla tăbăcarilor, aurarilor - 1534, breasla blânarilor, fierarilor - 1538, breasla cizmarilor - 1604, breasla dogarilor - 1637, breasla frizerilor - 1657. În regiunea Mintiu breasla curelarilor s-a înfiinţat în anul 1514, breasla fierarilor, armurierilor, lăcătuşilor - anul 1538, breasla argintarilor - 1547, breasla cizmarilor, tăbăcarilor - 1557, breasla blânarilor - 1558, breasla croitorilor - 1573, breasla ţesătorilor, tâmplarilor - 1642. Aceste date se regăsesc în cartea "Ghid de oraş Satu Mare" editată în anul 1984, autor fiind D. Radosav.

Din aceste date reiese că, aşa ca în ziua de azi, când mulţi se asociază în diferite asociaţii, federaţii, etc. pentru a-şi putea apăra mai bine interesele, şi în trecut meşteşugarii s-au asociat în organizaţii precum breslele, care să le apere interesele. Unele din meseriile din trecut au dispărut cu desăvârşire, altele există şi în ziua de azi sub altă formă, adaptate cerinţelor lumii moderne.

Mărturii despre existenţa breslelor există şi dintr-o perioadă mai târzie, a dominaţiei austro-ungare. Intelectuali, oameni de ştiinţă maghiari, austrieci, care au scris despre aşezarea judeţului nostru, geografia şi istoria lui, când au pomenit de viaţa economică şi socială, au amintit de importanţa pe care le-au avut meşteşugurile. Szirmay Antal, consilier al Împăratului Imperiului austro-ungar descrie în cartea sa "SZATHMÁR VÁRMEGYE, FEKVÉSE, TÖRTÉNETEI ÉS POLGÁRI ESMERETE" viaţa economică şi socială a judeţului Satu Mare, amintind ca, pe lângă cazarmă, casa oraşului, poşta, existau şi alte construcţii de importanţă majoră pentru acea perioadă, cum ar fi: şapte mori de apă, carmangerii închiriate de mici meseriaşi. Comerţul ( sursă foarte importantă de venit) a fost practicat mai ales de armeni şi germani. "Există în acest oraş (Satu Mare) şaizeci de magazine, meşteşugari având diferite meserii precum: ceasornicar, cizmar, croitor, curelar, lăcătuş, măcelar, zugrav, hornar, brutar, maistru constructor, sticlar, tocilar".

Doctorul Borovszky Samu, în cartea intitulată : "ORSZÁGOS MONOGRÁFIA = SZATMÁR VÁRMEGYE", editată aproximativ la începutul anilor 1900, aminteşte printre ramurile micii industrii de existenţa unor meşteşuguri precum cizmar, croitor, tipograf etc. aceste meşteşuguri fiind bine dezvoltate la sfârşitul anilor 1800.

Pentru a susţine cele afirmate, ataşăm acestor informaţii o serie de fotografii cu registre conţinând evidenţele meşteşugarilor, registre în care au fost consemnate procese verbale de şedinţă ale diferitelor bresle. De asemenea, ataşăm şi fotografii care reprezintă lada de breaslă cu însemnele breslei fierarilor şi a tâmplarilor, tăbăcarilor,  etc.

Din păcate, odată cu instaurarea regimului comunist în România, aceste meşteşuguri au fost "lăsate în voia sorţii" de conducători, astfel ca, mulţi mici meseriaşi au fost nevoiţi să abandoneze îndeletnicirile lor de până atunci şi să se angajeze în diferite fabrici şi uzine pentru a se putea împlini măreţele planuri ale regimului comunist. Au mai rămas  puţini meşteşugari,  spre deosebire de alte ţări care au acordat o atenţie sporită acestora, existând legi care au drept scop apărarea intereselor lor.

În ţări cu tradiţie din Europa Occidentală, dezvoltarea sectorului meşteşugăresc este reglementată şi beneficiază de un statut special în viaţa economico-socială.

În ultima perioadă şi în Europa Centrala şi de Est a început să fie încurajată dezvoltarea economică şi socială a clasei de mijloc, reprezentată de micii întreprinzători, de meseriaşi şi întreprinderile acestora.

Având în vedere importanţa meşteşugarilor în domeniul creării de locuri de muncă, a mobilizării resurselor, stimulării investiţiilor, rolul Camerei Meşteşugarilor din judeţul Satu Mare este acela de a reînvia tradiţia acestor meşteşuguri, de a apăra interesele celor care practică astfel de meserii, în vederea alinierii şi din acest punct de vedere lumii moderne şi civilizate, Uniunii Europene.

Notă
Acest material a fost realizat cu sprijinul Muzeului Judeţean Satu Mare care ne-a pus la dispoziţie cărţile mai sus amintite precum şi pozele aferente.
Share
POSDRU 134422
 • Pentru proiectul POSDRU/141/5.2/G/ ID 134422 Dezvoltarea Resurselor UMane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare vizitati: http://drum. consultingage.ro
POSDRU 88754
Our objectives

1. COUNSELLING 

 • providing professional technical, economic, financial, legal counselling
 • market research information
 • organizing exhibitions and fares; organizing participation at fares and other national and international events

 2. TRAINING 

 • organizing seminars, courses of qualification and personnel development for adults
 • creating the appropriate conditions for business meetings, technology transfer, knowledge and experience sharing and other events

 3. REPRESENTATION

 • representation and protection of the interests of the craftsmen and traders and small businesses entrepreneurs in dealing with the authorities
 • strenghthening and maintenance of trustworthiness relying on basic values, like the fairness and honour of the present-day craftsmen
 • promoting cross border co-operation

free counters