Stiri
Adunarea generala a reprezentantilor - 25.04.2017
01 Aug 2017 06:14 - Super User

La sediul asociatiei in data de 25.04.2017 a avut loc adunarea generala a reprezentantilor adunarii  [ ... ]

Festivalul berii in Satu Mare
01 Aug 2017 06:11 - Super User

Asociatia Camera Mestesugarilor, in colaborare cu Asociatia Economica Germano Romana este implicata  [ ... ]

Curs de inspector in domeniul securitatii si sanat...
01 Aug 2017 06:10 - Super User

Asociatia Camera Mestesugarilor organizeaza curs de inspector in domeniul securitatii si sanatatii i [ ... ]

Misiune economica in Ukraina
01 Aug 2017 06:10 - Super User

Impreuna cu Asociatia economica romano-germana (DRW) Camera Mestesugarilor organizeata in toamna ace [ ... ]

Legea mestesugurilor
01 Aug 2017 06:07 - Super User

Legea mestesugurilor a carui proiect a fost depus in parlament cu multa vreme inainte si a fost vota [ ... ]

Other Articles

Despre meşteşugari şi meşteşuguri în judeţul Satu Mare

Judeţul Satu Mare este un judeţ cu o istorie veche de peste 1000 de ani, mărturie fiind documente cu o vechime considerabilă. Datorită privilegiilor economice şi comerciale primite de Satu Mare începând cu secolul al XIII-lea,  un mare număr de documente atestă dezvoltarea în judeţ a meşteşugurilor şi comerţului, Satu Mare fiind un important centru al breslelor meşteşugăreşti. La momentul înfiinţării breslelor, oraşul Satu Mare era împărţit în 2 regiuni - Satu Mare şi Mintiu, breslele constituindu-se în cele 2 regiuni la date diferite. Astfel, în regiunea Satu Mare breasla curelarilor a fost înfiinţată în anul 1513, breasla croitorilor - 1525, breasla tăbăcarilor, aurarilor - 1534, breasla blânarilor, fierarilor - 1538, breasla cizmarilor - 1604, breasla dogarilor - 1637, breasla frizerilor - 1657. În regiunea Mintiu breasla curelarilor s-a înfiinţat în anul 1514, breasla fierarilor, armurierilor, lăcătuşilor - anul 1538, breasla argintarilor - 1547, breasla cizmarilor, tăbăcarilor - 1557, breasla blânarilor - 1558, breasla croitorilor - 1573, breasla ţesătorilor, tâmplarilor - 1642. Aceste date se regăsesc în cartea "Ghid de oraş Satu Mare" editată în anul 1984, autor fiind D. Radosav.

Din aceste date reiese că, aşa ca în ziua de azi, când mulţi se asociază în diferite asociaţii, federaţii, etc. pentru a-şi putea apăra mai bine interesele, şi în trecut meşteşugarii s-au asociat în organizaţii precum breslele, care să le apere interesele. Unele din meseriile din trecut au dispărut cu desăvârşire, altele există şi în ziua de azi sub altă formă, adaptate cerinţelor lumii moderne.

Mărturii despre existenţa breslelor există şi dintr-o perioadă mai târzie, a dominaţiei austro-ungare. Intelectuali, oameni de ştiinţă maghiari, austrieci, care au scris despre aşezarea judeţului nostru, geografia şi istoria lui, când au pomenit de viaţa economică şi socială, au amintit de importanţa pe care le-au avut meşteşugurile. Szirmay Antal, consilier al Împăratului Imperiului austro-ungar descrie în cartea sa "SZATHMÁR VÁRMEGYE, FEKVÉSE, TÖRTÉNETEI ÉS POLGÁRI ESMERETE" viaţa economică şi socială a judeţului Satu Mare, amintind ca, pe lângă cazarmă, casa oraşului, poşta, existau şi alte construcţii de importanţă majoră pentru acea perioadă, cum ar fi: şapte mori de apă, carmangerii închiriate de mici meseriaşi. Comerţul ( sursă foarte importantă de venit) a fost practicat mai ales de armeni şi germani. "Există în acest oraş (Satu Mare) şaizeci de magazine, meşteşugari având diferite meserii precum: ceasornicar, cizmar, croitor, curelar, lăcătuş, măcelar, zugrav, hornar, brutar, maistru constructor, sticlar, tocilar".

Doctorul Borovszky Samu, în cartea intitulată : "ORSZÁGOS MONOGRÁFIA = SZATMÁR VÁRMEGYE", editată aproximativ la începutul anilor 1900, aminteşte printre ramurile micii industrii de existenţa unor meşteşuguri precum cizmar, croitor, tipograf etc. aceste meşteşuguri fiind bine dezvoltate la sfârşitul anilor 1800.

Pentru a susţine cele afirmate, ataşăm acestor informaţii o serie de fotografii cu registre conţinând evidenţele meşteşugarilor, registre în care au fost consemnate procese verbale de şedinţă ale diferitelor bresle. De asemenea, ataşăm şi fotografii care reprezintă lada de breaslă cu însemnele breslei fierarilor şi a tâmplarilor, tăbăcarilor,  etc.

Din păcate, odată cu instaurarea regimului comunist în România, aceste meşteşuguri au fost "lăsate în voia sorţii" de conducători, astfel ca, mulţi mici meseriaşi au fost nevoiţi să abandoneze îndeletnicirile lor de până atunci şi să se angajeze în diferite fabrici şi uzine pentru a se putea împlini măreţele planuri ale regimului comunist. Au mai rămas  puţini meşteşugari,  spre deosebire de alte ţări care au acordat o atenţie sporită acestora, existând legi care au drept scop apărarea intereselor lor.

În ţări cu tradiţie din Europa Occidentală, dezvoltarea sectorului meşteşugăresc este reglementată şi beneficiază de un statut special în viaţa economico-socială.

În ultima perioadă şi în Europa Centrala şi de Est a început să fie încurajată dezvoltarea economică şi socială a clasei de mijloc, reprezentată de micii întreprinzători, de meseriaşi şi întreprinderile acestora.

Având în vedere importanţa meşteşugarilor în domeniul creării de locuri de muncă, a mobilizării resurselor, stimulării investiţiilor, rolul Camerei Meşteşugarilor din judeţul Satu Mare este acela de a reînvia tradiţia acestor meşteşuguri, de a apăra interesele celor care practică astfel de meserii, în vederea alinierii şi din acest punct de vedere lumii moderne şi civilizate, Uniunii Europene.

Notă
Acest material a fost realizat cu  sprijinul Muzeului Judeţean Satu Mare care ne-a pus la dispoziţie  cărţile mai sus amintite precum şi pozele aferente.
Share
POSDRU 134422
  • Pentru proiectul POSDRU/141/5.2/G/ ID 134422 Dezvoltarea Resurselor UMane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare vizitati: http://drum. consultingage.ro
POSDRU 88754

free counters