Skip to content

Vreau să devin membru

Formular

Pentru a deveni membru, trebuie să completaţi formularul de înscriere, care se depune la sediul asociaţiei.

Cotizaţia

Cotizaţia anuală a membrilor este pentru:

  • persoane fizice autorizate (întreprinderi individuale):           20 Eur/an
  • asociaţii familiale (întreprinderi familiale):                             30 Eur/an
  • microîntreprinderi și întreprinderi mici (până la 49 angajați):     40 Eur/an
  • întreprinderi mijlocii (50-249 angajați):                                 100 Eur/an
  • întreprinderi mari (peste 250 angajaţi):                                150 Eur/an

Taxa de înscriere pentru orice firmă: 15 Eur

Drepturi si obligaţii

Membrii Camerei Meşteşugarilor au dreptul:

a) să participe la Adunările Generale ale reprezentanţilor Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei în vederea promovării şi apărării acestora;

d) să beneficieze gratuit de consultanţă generală şi de informaţii legislative, de servicii specifice cum ar fi: organizarea de expoziţii, târguri, seminarii, cursuri, deplasări pentru studii sau schimb de experienţă, organizate de Cameră, iar contracost pot beneficia de consultanţă şi alte servicii specifice;

e) să beneficieze cu prioritate de programele de perfecţionare, reconversie profesională, în general de programe de instruire organizate.

Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţei;

b) să respecte normele de etică profesională şi de ţinută morală conforme Codului de Etică Profesională adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei;

c) să nu desfăşoare în cadrul Asociaţei sau cu ocazia manifestărlor organizate de către Asociaţe activităţi de propagandă politică faţă de alţi membrii ai Asociaţiei sau faţă de terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia;

d) să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală.