Skip to content

Proiect ROHU370

Parteneriat pentru un viitor mai bun

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Prezentarea proiectului ROHU370

Proiectul ROHU370

Titlul proiectului: “Intensificarea cooperarii dintre camera de comert si mestesuguri in vederea imbunatatirii ocuparii in judetele Satu Mare si Szabolcs-Szatmar-Bereg”

Cod eMS: ROHU370.

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2020 – 31.05.2023.

Parteneri proiect:

 

Bugetul total al proiectului: 1.413.969 Eur

Bugetul FEDR al proiectului: 1.201.873,65 Eur

Pagina web a proiectului: https://rohu370.eu/

În perioada 01.02.2020-31.01.2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie al județului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyiregyháza, Ungaria), respectiv Camera Mesteșugarilor Satu Mare derulează proiectul ROHU370 „Intensificarea cooperării dintre camere de comerţ şi meşteşuguri în vederea îmbunătățirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, finanţat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Ungaria, având un buget total de 1.413.969 EUR, din care contribuţia Uniunii Europene (FEDR) 1.201.873,65 EUR.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, ca rezultat al intensificării relațiilor de cooperare dintre organizaţiile partenere – Camerele de Comerț și Industrie Satu Mare, respectiv Szabolcs-Szatmár-Bereg și Camera Mesteșugarilor Satu Mare, prin organizarea unor activități comune şi stabilirea de noi contacte în domeniul economic.

Rezultatele estimate la finalizarea proiectului:

– Inființarea unui Centru de mobilitate transfrontalieră, care va oferi un loc real adecvat și, de asemenea, o platformă on-line in care angajatorii, angajaţii si solicitanții de locuri de muncă vor dobândi cunoștințe și abilități educaționale și profesionale pentru a depăși obstacolele mobilității către țara vecină.

– O analiza a pietei forței de munca în regiunea transfrontalieră

– O bază de date on-line cu oferte si cereri de locuri de munca

– Elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a serviciilor de sprijin a mobilităţii și planuri de acțiune,

– Organizarea unor evenimente comune de promovare a oportunităților zonei transfrontaliere: activități de orientare profesională, târguri de locuri de muncă bilaterale, vizite de lucru transfontaliere), precum si forumuri care reunesc toate institutiile interesate de pe piata muncii pe ambele părți ale graniţei.

– Organizarea unor serii de cursuri antreprenoriale si vocationale pentru facilitarea accesului pe piața muncii din zona transfrontalieră,

– Elaborarea unui Ghid de bune practici, respectiv a unui Ghid de promovare a produselor și serviciilor locale.

 

Activităţile propuse a fi implementate vor avea un impact social semnificativ asupra dezvoltării judeţelor Satu Mare, respectiv Szabolcs-Szatmár-Bereg prin dezvoltarea economică și creșterea ocupării forței de muncă, acestea având de asemenea un efect pozitiv asupra populaţiei locale.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 23.09.2020 in regim hibrid, la sediul Camerei de Comerț și Industrie al județului Szabolcs-Szatmár-Bereg din Nyiregyháza, participantii sătmăreni, in legătura online, fiind prezenţi la sediul CCIASM.

 

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la Daniela Culic – coordonator profesional de proiect – la telefon 0261710790 sau prin e-mail la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Prezentarea ACM în cadrul proiectului RO-HU​

 
 
 1. ASOCIAŢIA CAMERA MEŞTEŞUGARILOR (ACM) – este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 2008 având ca principal obiect de activitate promovarea economică a micilor întreprinzători prin reprezentare, consultanţa şi scolarizare. În proiectul RO-HU 370 ACM are calitatea de partener P3.
 2. Ţelurile implementării proiectului din punct de vedere al ACM
  – consolidarea cooperării între camerele din cele 2 judeţe vecine în domeniul eficientizării şi a fluidizării forţei de muncă prin:
  – organizare de evenimente comune pentru orientare în carieră
  – formare si perfecţionare profesională
  – schimburi de experienţa atât pentru echipa de proiect cât şi pentru intreprinzători
 3. Echipa de proiect
  Aceasta asigură derularea activităţilor partenerului ACM în proiect prin
  – coordonare, reprezentare şi răspundere (expertul superior),
  – coordonarea şi participarea la elaborarea materialelor pentru instruirea cursanţilor (asistentul cu formarea) şi
  – administrarea, intocmirea documentelor şi legalitatea activităţilor (asistentul juridic)
  – instruirea şi perfecţionarea echipei de proiect – masură ce se realizează prin schimburi de experienţă cu partenerii în proiect respectiv P1 şi P2, la intreprinzători şi prin programul Plato
 4. Îmbunătăţirea infrastructurii şi dotării ACM
  Această activitate din cadrul proiectului se face în scopul optimizării condiţiilor de muncă şi inclusiv pentru protecţia mediului. Concret, se fac urmatoarele achiziţii:
  – amenajarea a 2 săli de consultanţă şi formare profesională
  – înlocuirea uşilor şi geamurilor exteriaore
  – dotarea cu mobilier şi tehnică de calcul modernă
 5. Pregatire profesională pentru grupul ţintă
  – activităţi comune pentru cercetarea pieţii muncii şi orientare în carieră
  – 4 cursuri cu câte 10 cursanţi în domenii identificate prin cercetarea pieţii
  – organizarea unui eveniment de orientare in carieră şi meserii
 6. Turneu de studiu şi schimb de experienţă Plato pentru antreprenori ce participă la sesiunile de formare cu scopul de a promova iniţiative privind piaţa forţei de muncă
 7. Promovarea relaţiilor de colaborare dintre cele 2 judeţe privind flexibilizarea forţei de muncă, a dezvoltării de relaţii durabile şi de susţinere a dezvoltării economice. Promovarea contactelor directe, a schimburilor economice şi a colaborării în procesul de producţie (ca subfurnizori, asigurare de servicii inclusiv de forţă de muncă).

Prezentare PowerPoint

Chestionar privind consumul de produse locale

Sediul Asociaţiei

str. Fragilor nr. 1
Satu Mare
440073

Email

SM(arond)
cameramestesugarilor
(punct)ro

Facebook

Asociaţia “Camera meşteşugarilor” este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000 şi are personalitate juridică.

Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv.

Asociaţia este constituită pe durată nelimitată.